Cyklistický závod Pražská padesátka 2023

Dne 16. září 2023 se uskuteční 25. ročník cyklistického závodu Pražská padesátka. Jeho trasa v délce 50 km vede z Prahy – Dejvic, dále přes obce Horoměřice, Velké Přílepy, Noutonice, Podholí, Hole, Zákolany, Budeč, Nový mlýn, Okoř, Malé Číčovice, Tuchoměřice, Juliána, Nebušice a zpět do Dejvic. V uvedených obcích na okr. Praha- západ řidiči musí […]

Havarijní stav II/240, Černý Vůl a omezení nákladní dopravy

Z důvodu havarijního stavu opěrných zdí u mostu přes Únětický potok v Černém Vole, zde neprodleně dojde k omezení průjezdu vozidel. Vjezd bude zakázán všem nákladním vozidlům nad 3,5 tuny. Z těžších vozidel bude průjezd umožněn výhradně autobusové dopravě pro zajištění dopravní obslužnosti přilehlých obcí. Objízdná trasa pro nákladní vozidla bude vedena z Prahy po […]

Práce na silnici II/240 ve Statenicích

Z důvodu zajištění stability opěrných zdí podél silnice II/240 v obci Statenice – Černý Vůl, dojde v místě stavby k dopravnímu omezení v termínu 1.9. – 1.11.2020. Provoz zde bude po celou dobu řízen semafory, je nutné tedy počítat se zdržením. Stavba bude probíhat podle níže uvedeného schématu a následně podle postupu prací dojde k […]

Oprava silnic III/00516 a III/0057 Jinočany

Z důvodu pokračující rekonstrukce povrchů sil. III/0057 a III/00516 v obci Jinočany zde dojde k dopravnímu omezení. V termínu: od 29.4. do 17.7.2020 (II.etapa 29.4.2020 – 1.6.2020, III.etapa 2.6.2020 – 22.6.2020, IV.etapa 23.6.2020 – 17.7.2020). Vedení objízdné trasy obousměrně je následující: z Jinočan po III/00516 ul. Hlavní / Jinočanská do Zbuzan – dále po sil. […]

Uzavírka silnice II/116 Řevnice – Mníšek pod Brdy

Z důvodu oprav silničních svodidel na sil. II/116 bude úplná uzavírka této silnice na trase Řevnice – Mníšek pod Brdy v termínu 15.3. do 10.5.2020. Po ní bude následovat částečná uzavírka silnice od 11.5.2020 do 31.10.2020. Dejte to vědět ostatním:

Dopravní omezení na silnici č. II/101

Z důvodu rekonstrukce povrchů vozovky sil. č. II/101 je omezen silniční provoz mezi obcemi Třebotov a Tachlovice. Práce jsou rozděleny na jednotlivé etapy, úsek Tachlovice – Chýnice a Třebotov – Chýnice (termín 6.3. – 31.5.2020) a dále etapa v úseku Třebotov – Chýnice (termín 1.6. –  14.6.2020). Objízdné trasy viz příloha.   Dejte to vědět […]

Rekonstrukce železničního podjezdu v Radotíně

V termínu od 9.3. do 9.12.2020 bude uzavřen podjezd pod železniční tratí v Radotíně mezi ulicemi Vrážská – Karlická (Horymírovo nám. a nám. Osvoboditelů). Je zřízená obousměrná objížďka od Strakonické do Karlické po trase: Strakonická – Pražský okruh – exit 15- K Cementárně – Pod Klapicí – přímo nám. Osvoboditelů – vpravo Karlická. Toto omezení […]