Viditelnost chodců, cyklistů a ostatních účastníků silničního provozu

Praha venkov – ZÁPAD – Policisté upozorňují děti a dospělé na nedostatečnou viditelnost.

Policisté z Prahy venkov – západ společně s krajským koordinátorem BESIPu v průběhu února uspořádali několik preventivních akcí, při kterých upozornili účastníky silničního provozu na důležitost viditelnosti. Do akce se aktivně zapojili také strážnici městské policie a zástupci obcí.

Cílem akcí bylo opakovaně upozornit na základy bezpečného pohybu po pozemních komunikacích, zejména za snížené viditelnosti, a eliminovat dopravní nehodovost chodců a cyklistů. Dospělým i dětem byly rozdány reflexní prvky s vysvětlením správného používání.

Základní podmínkou bezpečného pohybu na komunikacích, především za snížené viditelnosti a v noci, je pravidlo „Vidět a být viděn“.

Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.

 

Základní pravidla jsou

ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI

  • vhodně zvolená barva oblečení a doplňků (reflexní materiály, ale i oděv prošitý reflexní nití)

Řidič motorového vozidla uvidí nebo zaznamená chodce v oblečení:

  • tmavém na vzdálenost 18 metrů,
  • červeném na vzdálenost 24 metrů,
  • bílém již na vzdálenost 55 metrů a
  • při použití reflexních materiálů dokonce na 200 metrů.

Viditelnost BESIP

Avšak je třeba míti na paměti, že když řidič uvidí chodce, neznamená to, že okamžitě zastaví vozidlo. Řidič ještě rozeznává nebezpečí a rozhoduje se o manévru, poté dokončuje úhybný manévr. Na celou jeho reakci moc času není.

FLUORESCENČNÍ MATERIÁLY – zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí, proto je dobré je kombinovat s reflexními materiály. Nejčastější barvy fluorescenčních materiálů jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.

REFLEXNÍ MATERIÁLY – odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji na vzdálenost až 200 metrů. Zvyšují viditelnost, světelný kontrast vůči pozadí, za tmy a snížené viditelnosti, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zpozorovat. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu chodci a cyklisté dají dostatek času!

Především děti jsou na silnicích ohroženy více než jiní chodci, proto jim věnujeme zvláštní pozornost, aby byly co nejlépe vidět, s ohledem na jejich menší vzrůst, dále také proto, že jsou méně soustředěné a nedokáží dostatečně odhadovat a předvídat. Vyjma základních pravidel, doporučujeme zvolit světlé oblečení, školní tašku, oblečení i obuv s reflexními doplňky, a to nejen při pohybu cestou do a ze školy, ale také cestou na kroužky a jiném pohybu venku. Je lépe, aby dítě mělo na sobě reflexní prvek nadbytečně, i když ho zrovna nepotřebuje, než by ho zapomnělo a nemělo vůbec.

Reflexní prvek samozřejmě patří i na dětský kočárek, neboť lidé s ním vjíždí na komunikaci dříve, než na ni vstupují sami.

Nezapomeňme i na osoby se sníženou pohyblivostí, u nichž lze reflexní pásek lze umístit též na tašku, vycházkové hole a jiné pomůcky sloužící k pohybu.

Stále trvá období, kdy se rozednívá později a odpoledne se stmívá dříve a jsou časté mlhy. Jakýkoli reflexní prvek odráží světlo zpět ke zdroji a tím zvyšuje viditelnost za snížené viditelnosti i za tmy. Vedle reflexních pásků existují další reflexní doplňky, například přívěsky a nášivky. Chodec při chůzi mimo osvětlená místa může využít i vestu s reflexními prvky.

Důležité je ale správné umístění reflexních prvků. Doporučujeme je umístit na zápěstí ruky, nohu nebo tašku a vždy směrem do komunikace. Při chůzi s baterkou nebo svítilnou v mobilním telefonu, kdy jste vidět jen z přední části, nezapomeňte na reflexní prvky vzadu, např. na batohu.

Dopravní policisté, policisté z obvodních oddělení, pracovníci oddělení prevence a městští strážníci se v průběhu celého roku opakovaně zaměří na kontroly chodců za snížené viditelnosti na pozemních komunikacích.

Nejvíce těchto preventivní akcí však probíhá zejména v podzimních a zimních měsících a jejich hlavním cílem je preventivně působit na chodce, kteří se pohybují mimo obec. Kontroly probíhají v brzkých ranních hodinách, odpoledních hodinách a v noci, tedy v časech, kdy je výrazně snížena viditelnost.

Každoročně se při preventivních akcích kromě chodců zaměřujeme i na ostatní účastníky silničního provozu, přičemž klademe důraz i na viditelnost cyklistů, motorkářů a povinnost mít ve vozidle po ruce reflexní vestu.

Znovu připomínáme, že novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v roce 2016 vznikla chodcům povinnost mít na sobě reflexní prvky.

 

por. Mgr. Mgr. Anna Štisová, MBA
Územní odbor Praha venkov – Západ
7. března 2023

 

Autor příspěvku: Anna Štisová

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments