V Kamýku otevřela středočeská policie 15tý Pol Point

Komunikaci s policií mohou občané Kamýku nad Vltavou vyřešit pohodlně z místního obecního úřadu. Právě tam zřídila středočeská policie již patnáctý Pol Point, který je novou, rychlou a efektivní alternativou při podávání např. trestního oznámení.

Chcete podat oznámení o protiprávním jednání? Využijte POL POINT.

Občané Kamýku nad Vltavou na Příbramsku, ale i jeho návštěvníci, či turisté,  již nemusí kvůli možnému podání oznámení o protiprávním jednání cestovat na policii do 30km vzdáleného Milína, kde sídlí obvodní oddělení. Občané totiž mohou využít nový, moderní a efektivní způsob komunikace s Policií ČR, a to prostřednictvím systému POL POINT, který je zřízen přímo v objektu místního obecního úřadu v přízemí, v zázemí informačního centra. Z něho mohou občané komunikovat s policií videokonferenčně, a to bez čekání, bez nutnosti podepsání protokolu a za zachování všech zákonných postupů.

POL POINT mohou občané využít podle svého uvážení a oznámit např. krádež, podvodné jednání, neplacení výživného, občanské soužití, apod., což jsou také nejčastější oznámení, která policisté na POL POINTECH přijímají. Tato kontaktní místa, která umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí, lze ale využít k podání oznámení i v případech, kdy se např. sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, anebo se dozvěděli o protiprávním jednání, či se stali jeho svědkem, anebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času.

Nově zřízený POL POINT představil ředitel středočeských policistů, brigádní generál Václav Kučera, starostovi obce Kamýk nad Vltavou, Petru Haladovi, který si měl možnost tento systém vybudovaný na úřadě vyzkoušet již přímo v praxi, tedy videokonferenčním způsobem. „Je to již patnáctý POL POINT, který ve středních Čechách zprovozňujeme. Chceme občanům nabídnout komunikaci úrovně 21. století – moderní, efektivní, rychlou, stále dostupnou, pokud potřebují něco oznámit. Současně chci zdůraznit, že POL POINTy nenahrazují policejní služebny a ani to není o jejich rušení. Ale mou prioritou je, aby policisté byli v ulicích a nečekali na oddělení, zda přijde někdo něco oznámit, důležití jsou v terénu,“ vysvětlil význam POL POINTů krajský ředitel, generál Kučera. „Budu rád, když občané tohoto systému budou využívat, i když na druhou stranu bych si přál, aby takových patálií měli co nejméně,“ doplnil generál Kučera.

Zřízení nového „prvku“ komunikace kladně zhodnotil také starosta Kamýku nad Vltavou, Petr Halada: „Pane řediteli, já moc děkuji za vybudování POL POINTu na našem úřadě, a souhlasím s tím, co jste řekl, ‚že nám přejete, ať se využívá co nejméně‘, protože čím méně trestných činů, tím lépe, nicméně takového místo opravdu vítám, tato možnost spojení s policií, je úžasná a pokud to bude i o dalších státních úřadech, které budou takto fungovat v jednom místě, tak to bude ku prospěchu věci. Lidé by nemuseli cestovat sem a tam naprosto zbytečně, ale mohli by se s daným úřadem spojit také tímto způsobem, což je velmi komunikativní prvek a hlavně operativní. A já moc děkuji ještě jednou, že jste u nás POL POINT zřídili.“

A co je vlastně POL POINT?

POL POINT (v překladu „policejní bod“) je videokonferenční systém, který umožňuje komunikaci občana s úřadem, konkrétně s Policií České republiky, aniž by vstoupil do budovy policie, přičemž může sdělit nebo získat informace, které jsou důležité pro trestní nebo jiné řízení.  „POL POINT – kontaktní místo policie“ byl v rámci pilotního projetu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje spuštěn v únoru roku 2020, nyní již funguje v každodenním rutinním provozu. Policisté v centrální místnosti POL POINTu na Zbraslavi vykonávají službu sedm dní v týdnu, o svátcích, a to vždy od  8.00 do 22:00 hodin. Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a dokumentovat jej. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu.

Forma bezkontaktní komunikace se osvědčuje i v době nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru. Tyto praktické zkušenosti ukázaly, že je možné tohoto systému využít nejen tam, kde se k takové komunikaci rozhodne občan, ale i u případů, kdy si policista do místnosti systému POL POINT předvolá účastníka řízení, kterého potřebuje vyslechnout, nebo si dojedná výslech přímo z jeho domácí stanice.

Od dubna POL POINT i v Kamýku nad Vltavou

POL POINT zřízený v zázemí informačního centra obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou  je poloobslužný. Základní funkce systému zajišťují pověření pracovníci úřadu, kteří občana uvedou do místnosti, ověří jeho totožnost a zprovozní videokonferenční zařízení s centrálním místem na policii, umístěným na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje, na Zbraslavi. Následně již s policistou prostřednictvím videokonference komunikuje bez přítomnosti úředníka občan sám.

Provozní doba systému POL POINTu odpovídá zpravidla úředním hodinám úřadu. Místnost zřízenou v objektu Obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou tak mohou občané využívat v těchto a časech:

Pondělí, středa:        7:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek:          7:00 – 16:00
Pátek:                        7:00 – 14:00
– polední přestávka: 11:00 – 11:30

PROJEKT POL POINT NABÍZÍ TŘI ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Projekt POL POINT je budován jako soubor třech základních způsobů komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje.

Prvním způsobemje budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti, kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství. Tato zabezpečená místa, s možností nepřetržitého provozu, vznikají jako samostatné místnosti při obvodních odděleních Policie ČR nebo v budovách obecní policie. V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa (po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu) umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit.

Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti nemůže nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku policistou umožněn. Naopak občan může z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto místností je nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele. Tato kontaktní místa byla již zřízena na Karlštejně, Lysé nad Labem, Zruči nad Sázavou, Kostelci nad Labem, Čechticích, Týnci nad Sázavou a Sadské.

 
Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete při naskenování QR kódu, nebo na adresehttps://youtu.be/eXBA42mj59g

Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou. Tato místa jsou zřizována při obecních, či městských úřadech (jako nyní v Kamýku nad Vltavou), kde jsou základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky obecního úřadu. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení. Provozní doba odpovídá úředním hodinám obecního úřadu.
Tato kontaktní místa byla již zřízena v Přerově nad Labem, Rudné, Lánech, Sedleci-Prčice, Pyšelích, Krásné Hoře nad Vltavou, Velvarech a nyní i v Kamýku nad Vltavou.

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu, nebo na adrese:https://youtu.be/4VNvos40YFY

Třetím způsobem je budování komunikace z místa čistě virtuálníhotedy z libovolného technického zařízení(např. osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě.

Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače.

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu, nebo na adrese:https://www.youtube.com/watch?v=pBLql9Nou_o

Budoucnost virtuální komunikace

Cílem projektu POL POINT je vytvoření sítě videokonferenčních terminálů přístupných široké veřejnosti, zrychlení přístupu policie k občanovi a k řešení jeho aktuálního problému. Občané ušetří svůj čas a prostředky a přímo se zkontaktují s policií. Do budoucna lze předpokládat i obdobnou komunikaci občana s dalšími úřady nebo organizacemi, zejména z terminálů umístěných na obecních úřadech.

Nový, moderní, rychlý, efektivní a především unikátní projekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraje mohou občané, ale i návštěvníci Kamýku nad Vltavou, či blízkého okolí, využívat díky náklonosti starosty k novým formám komunikace a technologiím, kdy se snaží občanům zjednodušit situaci při řešení mnohdy nepříjemných záležitostí.

 

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje

Autor příspěvku: Oddělení tisku a prevence

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments