Útěk dítěte z domova

Pohřešované děti jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin. Poměrně často se jedná o děti, které utečou z některého ze školských zařízení. Výjimkou však nejsou ani útěky dětí z domova.

Samotný útěk můžeme vnímat jako jednu z variant únikového jednání, často v důsledku nepříznivé nebo tíživé situace, kdy dítě není schopno tuto situaci zvládnout zralejším způsobem. Nejčastějšími důvody útěku dítěte z domova bývají dlouhodobé rodinné problémy, hádka nebo konflikt s rodičem, problémy ve škole či nepřiměřené fyzické trestání.

S využitím odborné literatury uvádíme nejčastěji se vyskytující formy útěků, které mají nejen odlišný projev, ale i odlišnou motivaci:

  • Reaktivní, impulzivní útěky jsou zkratkovitou reakcí na nezvládnutou situaci doma nebo ve škole. Jejich smyslem může být potřeba úniku, např. před trestem, který dítě prožívá jako nesnesitelný, od člověka, s nímž dítě nechce žít apod. Útěk je signálem zoufalství nebo varováním. Dítě se však zpravidla chce domů vrátit. Takto motivovaný útěk může být ojedinělý a po vyřešení problému se již neopakuje.
  • Chronické útěky bývají plánované a připravované, vyplývají obyčejně z dlouhodobých problémů. Někdy mívají přesný cíl. Dítě se obyčejně zpět nechce vrátit. S těmito útěky se setkáváme nejčastěji v souvislosti s již zmíněným umístěním v některém z typů školských zařízení, v menší míře pak i u nefunkčních rodin, kde dítě nemá žádné citové či materiální zázemí. Tyto útěky mohou být také signálem zneužívání či týrání.
  • Toulání je charakteristické dlouhotrvajícím opuštěním domova, které většinou navazuje na útěky. Je výrazem nedostatečné citové vazby k lidem a zázemí, které je natolik dysfunkční, že na něm dítěti nezáleží.

 

Jak útěky chronické, tak i toulání jsou často spojeny s dalšími nežádoucími projevy chování, jako je užívání drog, prostituce, krádeže a jiná provinění, sloužící k zajištění obživy.

 

Pokud se stane, že se nezletilé dítě dopustí z jakéhokoliv důvodu útěku z domova, je v zájmu jeho bezpečí kontaktovat neprodleně Policii ČR na čísle 158 a nahlásit jeho pohřešování. V zájmu zvýšení rychlosti a efektivity pátrání spustilo Ministerstvo vnitra ČR projekt Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech. Jedná se o systém včasného varování v případech, kdy je život nebo zdraví pohřešovaného dítěte v ohrožení. Systém je založen na rychlém přenosu informací o pohřešovaném dítěti od policie směrem k veřejnosti, zejména prostřednictvím médií. Více informací je možné získat na: http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-koordinacni-mechanismus-patrani-po-pohresovanych-detech.aspx.

 

Následné odborné poradenství mohou rodiče získat prostřednictvím:

  • Oddělení sociální prevence MěÚ Černošice, tel. 221 982 284 – vedoucí oddělení
  • Sdružení Linka bezpečí – Rodičovská linka 840 111 234 nebo 606 021 021, e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz. Více informací je možné získat na: https://www.linkabezpeci.cz/.

Autor příspěvku: Oddělení sociální prevence

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments