Středočeská policie zprovoznila jubilejní 20tý PolPoint . . . . na Křivoklátě

Na státním hradě Křivoklát mají jeho návštěvníci, ale i občané z přilehlých měst a obcí, možnost podat oznámení prostřednictvím Pol Pointu. Přes videokonferenční jednotku se mohou spojit s policií a řešit protiprávní jednání.

V únoru 2020 spustilo vedení středočeské policie pilotní projekt Pol Point (policejní bod), který umožňuje komunikaci občana s policií, a to bez fyzické přítomnosti policisty. Občan může sdělit, či získat informace důležité pro trestní či jiné řízení prostřednictvím videokonference umístěné  objektu policie, nebo  na obecních či městských úřadech.

První zabezpečená bezobslužná místnost, do které může občan vstoupit a podat   jakékoliv oznámení o protiprávním jednání, byla zřízena na Karlštejně, nikoli na hradě, ale v podhradí, v objektu tamního obvodního oddělení. Do současné doby byly zřízeny Pol Pointy kromě Karlštejna také v Lysé nad Labem, Rudné, Sedleci-Prčice, Přerově nad Labem, Lánech, Zruči nad Sázavou, Čechticích, Kostelci nad Labem, Pyšelích, Týnci nad Sázavou, Krásné Hoře nad Vltavou, Velvarech, Sadské, Kamýku nad Vltavou, Týnci nad Labem, Rožmitále pod Třemšínem, Křinci, Králově Dvoře a nyní mají občané k dispozici Pol Point i na Křivoklátě.

Otevření jubilejního 20tého Pol Pointu na státním hradě Křivoklát byl kromě generála Václava Kučery, ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a současně i autora projektu, přítomen i náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku plk. Mgr. Michal Keřka, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, zástupci z Generálního ředitelství Národního památkového ústavu ČR, ale také zástupci vspolečnosti AV Media, CISCO a Alef Nula, dodavatelé technologie.

Pol Point zřízený na jednom z nejznámějších českých hradů je poloobslužný, tedy vyžaduje drobnou asistenci obsluhy osob pracujících na příslušném místě. Krajský ředitel, generál Kučera  také zdůraznil, že zřizování těchto kontaktních míst v žádném případě neznamená rušení policejních oddělení, či snižování počtu policistů. „Právě naopak. Tento projekt vychází z potřeby posílení policejní služby v ulicích měst a obcí a zvýšení dostupnosti policejní služby pro občany,“ sdělil krajský ředitel. „Další přidanou hodnotou je pak i snižování administrativní zátěže pro policisty v přímém výkonu, a naopak zvyšování jejich operativnosti a flexibility,“ pokračoval generál Kučera. Současně dodal, že otevření Pol Pointu v historických prostorách státního hradu Křivoklát by nebylo možné bez podpory Středočeského kraje a Národního památkového ústavu ČR, jehož zástupce, 1. náměstek generální ředitelky Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, sdělil: „Jsme rádi, že právě státní hrad Křivoklát byl vybrán Policií České republiky pro tento 20tý Pol Pointnení to jednoduché, aby se něco takového objevilo na státní kulturní památce,“ uvedl Petr Spejchal.

Projekt Pol Point maximálně podporuje také Policejní prezídium ČR.Uběhla určitá doba od myšlenky k realizaci a dneska už tady máme 20 Pol Pointů a věřte, že tento projekt má dle mého názoru velikou budoucnost,“ sdělil náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku, plk. Michal Keřka. „Všude kolem nás jsou stále nové moderní technologie a státní správa by měla jít v tomto příkladem . . . tento projekt odpovídá moderním technologiím a ukázce toho, co státní správa, potažmo policie, dokáže v 21. století,“ zakončil plukovník Keřka.

Rozšiřování Pol Pointů, nové alternativní služby policie pro občany, podporuje také hejtmanka Středočeského kraje, Petra Pecková. Když v roce 1904 nastoupil k policii jeden skoro z nejslavnějších policistů Josef Vaňásek, tak se svými kolegy četníky, když chtěl přijímat oznámení od občanů, nebo vyslýchat občany, potřeboval tři věci – pohodlné boty, ostrou tužku a notýsek. A já si myslím, že by se mu ani ve snu nezdálo, kam se dostaneme v 21. století. Já mám ve své gesci jak složky IZS, tak i digitalizaci, takže tohle je takové krásné spojení, kdy policie digitalizuje a v 21. století zpřístupňuje své služby občanům. Jsem ráda, že lidé tento nový způsob využívají a vidím v tomto projektu velkou budoucnost,“ sdělila hejtmanka.

Jak na závěr sdělil generál Václav Kučera, zřízení 20tého Pol Pointu na státním hradě Křivoklát, jejich budování nekončí, ale jejich rozšiřování a přiblížení policie občanům bude pokračovat dál.

Nového způsobu komunikace veřejnosti s policií, kdy lze podat oznámení nebo sdělit informace důležité pro trestní řízení prostřednictvím videokonferenčního zařízení, využila od začátku tohoto roku více než stovka občanů. Nejčastěji se jednalo o oznámení podvodů na sociálních sítích při koupi, či prodeji, krádeže, poškození věcí, občanské spory, či naopak upozornění na vhodnost či absenci dopravního značení. 

REKAPITULACE – CO NABÍZÍ PROJEKT POL POINT OBČANŮM

Projekt POL POINT nabízí tři způsoby komunikace. Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti, kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství na Zbraslavi. Tato zabezpečená místa vznikají jako samostatné místnosti při obvodním oddělení PČR nebo v budovách obecní policie. Terminály umístěné v těchto místnostech jsou napojeny přímo do VPN sítě.

V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa, po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu, umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit. Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti, nemůže z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto místností je nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele, za kterým nemůže nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku policistou umožněn.

Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou. Tato místa jsou zřizována při obecních úřadech, kde jsou základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky obecního úřadu. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení. Provozní doba odpovídá úředním hodinám obecního úřadu.

Třetím způsobem je možnost komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z vlastního technického zařízení(osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta(SW klienta) připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě. Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače. Výhodou tohoto způsobu připojení je neomezený prostor, odkud se může občan připojit, třeba z domova, ze zaměstnání nebo i ze zahraničí. Důležitá je dostatečné technické zařízení a dostatečná síla internetového připojení na straně oznamovatele. Aktuální informace o nových kontaktních místech POL POINT lze najít na webových stránkách Policie ČR: www.policie.cz/polpoint.

 

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
8. července 2021

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments