Setkání se školáky

V pátek 19. ledna zavítali žáci 8. třídy ZŠ Campanus do policejní budovy územního odboru Prahy venkov – Západ, kde se seznámili s prací policistů. Svoji práci jim představili kolegové z krajské pořádkové jednotky, kteří dětem umožnili vyzkoušet si výstroj těžkooděnců, jako např. protiúderový komplet a helmu. Velký zájem byl o prohlídku služebních krátkých i dlouhých zbraní. Dopravní policisté umožnili žákům prohlédnout si vybavení služebního vozidla a žáky poučili jak se chovat v silničním provozu. Tisková mluvčí, společně s kolegou z Obvodního oddělení Hostivice a vyšetřovatelem služby kriminální policie a vyšetřování představili jednotlivé policejní složky. S žáky hovořili o krizových situacích, které je mohou potkat v běžném životě. Zároveň je upozornili, jaká nebezpečí je mohou potkat na sociálních sítích. S velkým zájmem si vyslechli přednášku policejního technika, který je nechal sejmout otisky z různých předmětů. Žáci byli poctivými posluchači, kdy se nebáli přednášejících na cokoli zeptat.

Lze konstatovat, že se beseda vydařila a všichni odcházeli spokojeni, plné dojmů a zážitků.

 

 

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments