První dva prázdninové víkendy byly ve znamení kontrol na středočeských silnicích

Na počátek prázdnin a dovolených se policisté ještě více zaměřili na středočeské silnice a dálnice, které ze vzduchu kontroloval i policejní vrtulník.

Středočeští policisté zkontrolovali za uplynulé dva víkendy téměř 8 tisíc řidičů a jejich vozidel, při kterých zjistili více než 1 400 dopravních přestupků. Většinu z nich vyřešili na místě blokovou pokutou, jejichž celková částka se vyšplhala na částku vyšší než 600 tisíc Kč.

Nejčastějším přestupkem, kterého se řidiči dopouštěli, bylo překročení maximální povolené rychlosti, kterou nedodrželo 348 řidičů. Dále 211 z nich nepoužilo při jízdě bezpečnostní pásy, 182 řidičů vyjelo bez dálniční známky a 137 vozidel nemělo vyhovující technický stav vozidla. V průběhu obou víkendů dohlíželo na středočeské silnice a dálnice přes 750 dopravních a pořádkových policistů.

Při této celorepublikové dopravně bezpečnostní akci se policisté zaměřili na kontroly řidičů, kteří o těchto prázdninových víkendech vyrazili na dovolené a výlety. Primárně se zaměřili na riziková místa, kde dochází k častým dopravním nehodám, na úseky s hustším provozem a především pak na dálniční úseky, kde policistům pomáhal monitorovat situaci a chování řidičů také policejní vrtulník. Policisté kontrolovali především dodržování nejvyšší povolené rychlosti, pohyb vozidel na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů a dalších zádržných systémů, telefonování za jízdy a kontroly řidičů, zda neusedli za volant pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.

První prázdninový víkend, tedy od 26. do 28. června 2020, dohlíželo na silniční provoz téměř 400 policistů, kteří ke kontrolách zastavili skoro 4 500 vozidel a zjistili 794 dopravních přestupků. Nejvyšší povolenou rychlost v měřeném úseku nedodrželo 203 řidičů a 112 osob se ve vozidle vezlo bez zapnutých bezpečnostních pásů. Policisté odhalili 20 řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu, a 7 řidičů řídilo pod vlivem omamných a psychotropních látek. První prázdninový víkend se také policistům povedlo zjistit 5 pachatelů trestné činnosti, 1 odcizené vozidlo a 2 osoby v pátrání. Viníci na blokových pokutách zaplatili za své nezákonné chování téměř 360 tisíc Kč.

Druhý prázdninový víkend, od 3. do 5. července 2020 se dopravně bezpečnostní akce zapojilo 374 policistů, kteří zastavili téměř 3 500 vozidel. Kontrolami zjistili 666 přestupků v dopravě a v rámci blokových pokut od řidičů vybrali přes 260 tisíc Kč. Dohromady 145 řidičů překročilo maximální povolenou rychlost, 100 řidičů policisté pokutovali za řízení bez použití bezpečnostních pásů. Celkem 25 řidičů požilo před jízdou alkohol a 5 řidičů řídilo pod vlivem drog.

Během těchto dvou prázdninových víkendů zemřeli na silnicích a dálnicích ve Středočeském kraji celkem 2 lidé. Toto dokazuje bohužel velmi smutnou realitu, že se mezi námi nachází mnoho řidičů, kteří jsou svou nebezpečnou jízdou bezohlední k ostatním účastníkům silničního provozu a naprosto nedomýšlejí, jaké fatální následky mohou svou riskantní jízdou způsobit.

Nejtragičtější příčiny dopravních nehod, ke kterým dochází ve více, jak v polovině případů se smrtelnými následky jsou nedodržování maximální povolené rychlosti, nepřizpůsobení rychlosti jízdy vzhledem k dopravně technickému stavu vozovky, nevěnování se řízení (psaní SMS zpráv, telefonování s držením mobilního telefonu v ruce apod.), přejetí do protisměru apod.

Středočeští policisté se budou i nadále věnovat zvýšeným kontrolám na našich silnicích a dálnicích a dohlížet na bezpečnost silničního provozu. Chtěli bychom však znovu apelovat na všechny řidiče, aby dodržovali předpisy a dbali tak na své vlastní bezpečí, ale i na bezpečí dalších řidičů a osob v silničním provozu.

kpt. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
9. července 2020

Autor příspěvku: Oddělení tisku a prevence

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments