Pomněnkový den

PRAHA VENKOV – ZÁPAD – Pětadvacátý květen! Letos připadá na čtvrtek. Den jako každý jiný? Pro většinu lidí ano. Pro pohřešované děti, jejich rodiče, příbuzné a kamarády a pro policisty má ale mnohem hlubší význam.

Pětadvacátý květen! Letos připadá na čtvrtek. Den jako každý jiný? Pro většinu lidí ano. Pro pohřešované děti, jejich rodiče, příbuzné a kamarády a pro policisty má ale mnohem hlubší význam. Každý rok si k tomuto datu připomínáme Pomněnkový den, tedy Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Děje se tak na základě případu z roku 1979, kdy právě v tento den nedošel do školy šestiletý Evan z New Yorku. Jeho zmizení vyvolalo velkou pátrací akci, do které se zapojilo kromě policistů a dalších bezpečnostních složek také mnoho dobrovolníků. I přes využití všech způsobů pátrání, včetně zveřejnění Evanovi fotografie na krabicích s mlékem, nebyl nikdy nalezen. Pátrání provázely jen všude rozkvetlé pomněnky…

Samotný Den pohřešovaných dětí se ve Spojených státech amerických připomíná od roku 1983 a Mezinárodním dnem byl stanoven v roce 1986. Důležitost tohoto dne není samozřejmě jen v konkrétním datu, ale zejména v jeho myšlence. Připomínat si, že každý den se může dítě dostat do situace, kdy potřebuje pomoc. Ta musí přijít co nejrychleji a velmi důležitou roli v ní hraje široká veřejnost.

Pohřešované děti jsou jednou ze skupin ohrožených dětí. Ve většině případů se jedná o děti, které svévolně utečou z domova nebo ze zařízení pro výkon ústavní/ochranné výchovy nebo o děti, které jsou „uneseny“ jedním z rodičů. Se zvláštním zřetelem jsou řešeny především případy zmizení dětí, při kterých je bezprostředně ohroženo zdraví nebo život dítěte. V těchto situacích je velice důležitý rychlý přenos informací jak mezi jednotlivými subjekty pátrání, tak i směrem k veřejnosti, která může v době bezprostředně po zmizení dítěte poskytnout relevantní informace. V zájmu zvýšení rychlosti a efektivity pátrání se proto využívá Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Jedná se o systém včasného varování v případech, kdy život nebo zdraví pohřešovaného dítěte je v ohrožení (cca 10 -20 případů ročně). O aktivaci mechanismu a zařazení dítěte do něj rozhoduje Policie ČR. Systém je založen na rychlém přenosu informací o pohřešovaném dítěti od policie k veřejnosti, zejména prostřednictvím médií. Rodinám pohřešovaných dětí je ze strany policejních psychologů poskytována profesionální psychologická pomoc, obrátit se mohou rovněž na linky důvěry a neziskové organizace poskytující pomoc v obtížných životních situacích.

Graf - pohřešované děti.jpg

Pro letošní rok připravila nadace AMBER Alert Europe publikaci Zajičkovo nebezpečné dobrodružství. Jedná se o ilustrovaný sešit s příběhem o tom, jak nám náš vnitřní hlas může pomoci zůstat v bezpečí. Zajíček a jeho kamarád ježek se vydávají na dobrodružnou výpravu do lesa, kde hledají podivný zvuk, který slyší jen zajíček. Cestou potkávají nové přátele a dostávají se do napínavých situací. Podaří se zajíčkovi a ježkovi rozluštit záhadu podivného zvuku?

Nadace AMBER Alert Europe (Evropské centrum pro pohřešované děti) si klade za cíl zlepšit ochranu pohřešovaných dětí a snížit jejich počty tím, že posiluje a zvyšuje povědomí o této problematice, a to nejen mezi širokou veřejností, ale zejména mezi dětmi samotnými. Nadace sdružuje odborníky ze 44 vládních organizací celkem z 28 zemí Evropy. Velmi důležitou roli sehrála při vzniku expertní pracovní skupina PEN-MP, která působí při Radě Evropy pro vymáhání práva a sdružuje policejní experty na pátrání po pohřešovaných osobách. Jedná se o klíčovou neziskovou organizaci, která policejním expertům poskytuje především administrativní podporu. Ta je důležitá pro zdárné zajištění vlastního výkonu pátrání. Jako servisní a podpůrná organizace shromažďuje veřejně přístupné poznatky, podněty, statistická data a po jejich vyhodnocení připravuje mezinárodní školení a odborné publikace k tématu pohřešovaných osob.

„V rámci vzdělávacích aktivit Nadace AMBER Alert EU, která je připravuje a organizačně zajišťuje, jsou uváděny příklady dobré praxe, kdy přednášejícími jsou policisté z členských zemí. Jedná se o odborníky z přímého výkonu a můžeme tak sdílet nové poznatky a zkušenosti bezprostředně a s ohledem na důležité zkušenosti z praxe“ říká k přínosu nadace plk. Mgr. Jan Rybár, vedoucí odboru pátrání, Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

Publikace je připravena pro děti ve věku od 3 do 7 let a byla přeložena do 20 jazykových mutací napříč celou Evropou. Při setkávání s dětmi ji budou využívat také čeští policejní preventisté.

Policie dlouhodobě spolupracuje i s Nadací Vodafone, která pomohla přivést k životu aplikaci ECHO.  Aplikace slouží k rychlému šíření informací o pátrání po dětech v ohrožení. Nápad na její vznik se zrodil v hlavách  policistů mjr. Martina Kaisera a kpt. Petra Bureše. Aktivní využívání aplikace výraznou měrou zvyšuje šanci na nalezení pohřešovaných dětí. Maximální rozšíření aplikace ECHO mezi uživatele chytrých telefonů může taktéž výrazně zkrátit dobu, po kterou se dítě hledá, protože široká veřejnost se přímo oznámením ve svém telefonu okamžitě dozvídá, které ztracené dítě se hledá.

„Kdykoliv se objeví zpráva o tom, že se pohřešuje dítě, vždycky v nás zatrne, ať jsme sami rodiče malého dítě, či nikoliv. I proto jsme v Nadaci Vodafone rádi, že jsme mohli před několika lety podpořit nápad dvou policistů na vznik unikátní mobilní aplikace ECHO, která usnadňuje okamžité zapojení do pátrání po dítěti širokou veřejnost. Věříme, že i touto cestou může každý z nás přispět ke šťastnému nalezení dítěte,“ říká programový manažer Nadace Vodafone Mgr. Jan Fencl.

Je pětadvacátý květen. Mysleme dnes i kterýkoliv jiný den na své blízké, věnujme se jim a nedopusťme, aby byli ztracení. A když se ztratí někdo jiný…mějme oči otevřené.

kpt. Ondřej Penc
odbor prevence PP ČR
25.5.2023

 

Post Author: Anna Štisová

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments