POL POINTy se osvědčily, bude spuštěn rutinní provoz

Krajský ředitel vyhodnotil projekt POL POINT, který byl spuštěn v únoru loňského roku. Nová alternativa

„POL POINT  je videokonferenční systém, který umožňuje komunikaci občana s úřadem, konkrétně s Policií České republiky, aniž by vstoupil do budovy úřadu, přičemž může sdělit nebo získat informace, které jsou důležité pro trestní nebo jiné řízení,“ přibližuje projekt, který byl spuštěn v únoru loňského roku, ředitel středočeské policie, generál Václav Kučera, “ a občanům nabízí tři způsoby komunikace. Přes systém POL  POINT lze provést jakékoliv oznámení, které snese odkladu. V žádném případě nenahrazuje linku 158 – pokud je občan v tísni, je ohrožen na životě či zdraví, využije linku tísňového volání,“ dodává krajský ředitel.

„POL POINT – kontaktní místo police“ je pilotní projekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, kterým se ve Středočeském kraji zavádí videokonferenční systém, který je libovolně přístupný pro všechny občany. Projekt byl spuštěn v únoru roku 2020. V rámci zmíněné infrastruktury jsou budována místa s videokonferenčními jednotkami, která jsou přímo dostupná občanům na území Středočeského kraje. Současně je vytvořeno centrální místo (operační místnost), které je nepřetržitě obsazeno policistou, který je schopen komunikovat s oznamovateli na jakémkoliv terminálu. Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a tento dokumentovat. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu.

PROJEKT POL POINT NABÍZÍ TŘI ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Systém POL POINT je z technického hlediska nadstavbou již zavedené infrastruktury videokonferencí v trestním řízení, která je v praxi středočeských policistů běžně používaná od roku 2015 (pozn.: za rok 2020 bylo takových videokonferencí v rámci trestního řízení realizováno 1 330).

Projekt POL POINT je budován jako soubor třech základních způsobů komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje.

POL POINT zřízený v zázemí Policie ČR (tzv. bezobslužné místnosti)

Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti – do nich může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství (centrální místnost).

Tato bezobslužná zabezpečená místa, s možností nepřetržitého provozu, vznikají jako samostatné místnosti při obvodních odděleních Policie ČR nebo v budovách obecní/městské policie. Terminály umístěné v těchto místnostech jsou napojeny přímo do VPN sítě.

V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa (po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu), umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit. Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor, který je zde umístěn a komunikuje s ním videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování videonahrávky.

Za oznamovatelem, který je vpuštěn do místnosti POL POINTu nemůže nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku policistou umožněn. Naopak občan může z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto místností je nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele.

POL POINT zřízený v zázemí obecního/městského úřadu (tzv. poloobslužné místnosti)

Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa tzv. poloobslužná. Tato místa jsou zřizována při obecních/městských úřadech, kde jsou základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky úřadu.

Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, je postup obdobný jakou bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu  je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení. Provozní doba poloobslužného POL POINTu odpovídá zpravidla úředním hodinám obecního/městského úřadu.

SW klien (softwarový klient) – oznámení z „pohodlí domova“

Třetím způsobem je budování komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z libovolného technického zařízení (pozn.: osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě (tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osobypředají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače). Policisté současně sdělí vyslýchajícímu ověřenou totožnost vyslýchané osoby. Výhodou tohoto způsobu připojení je neomezený prostor, odkud se může občan připojit – z domova, ze zaměstnání, ale i ze zahraničí. Nevýhodou může být nedostatečná síla internetového připojení na straně oznamovatele, nebo nedostatečně vybavené technické zařízení.

POL POINTY doposud zřízené na území Středočeského kraje od zahájení projektu (únor 2020 do současnosti)

V ZÁZEMÍ PČR NA OBECNÍM/MĚSTSKÉM ÚŘADU
Karlštejn Přerov n/Labem
Lysá nad Labem Sedlec-Prčice
Zruč nad Sázavou Rudná
Čechtice Lány
Týnec n/Sázavou Pyšely
Kostelec n/Labem

V přípravách je zřízení několika dalších POL POINTů, před realizací jsou v nejbližší době POL POINTy např. na Obecním úřadu Velvary a Obvodním oddělení Rožmitál

POL POINTY a tlumočníci 

„POL POINTy, ať už v objektech Policie ČR, či na obecních/městkých úřadech, mohou využít nejen česky hovořící občané, ale i cizinci. S ohledem na tuto eventualitu jsme proto oslovili cizojazyčné tlumočníky a službu v POL POINTech rozšířili i ve vztahu k cizincům. Dostaví-li se do bezobslužné, či poloobslužné místnosti cizinec, policista z centrální místnosti osloví prostřednictvím e-mailu všechny tlumočníky dané řeči, kdy prvnímu kontaktu odešle potřebné informace k připojení k videokonferenčnímu hovoru,“ hovoří o další nadstavbě projektu generál Kučera.

Obdobně může cizinec postupovat i v případě použití tzv. SW klienta, kdy oznámení o protiprávním jednání lze podat z místa jeho aktuálního pobytu. „Do současné doby se nám podařilo navázat spolupráci s téměř pěti desítkami cizojazyčných tlumočníků pro jazyky: angličtina, albánština, arabština, bulharština, francouzština, gruzínština, italština, maďarština, mongolština, němčina, polština, ruština, slovenština, španělština, ukrajinština, vietnamština, a pracujeme na dalších,“ vyjmenovává krajský ředitel a pokračuje.  „O obdobné spolupráci jednáme i s tlumočníky pro neslyšící, kteří by tuto nadstandardní službu Policie ČR mohli v budoucnu také využívat.“

Začlenění POL POINTŮ do organizační struktury krajského ředitelství –  POL POINT x OPTO

Od února do konce roku 2020 byl projekt POL POINT v pilotním režimu. „V následném vyhodnocení byla  potvrzena jeho smysluplnost a efektivita a dnem 1. března 2021 tak bude zahájen rutinní provoz s pravidelným provozem od 8.00 do 22.00 hodin (v pracovní dny, ve svátcích i o víkendech). Systém POL POINT se podařilo také oficiálně začlenit do organizační struktury Krajského ředitelství policie Středočeského kraje jako pracoviště „OPTO“ (oddělení příjmu trestních oznámení), a to do struktury integrovaného operačního střediska,“ zmiňuje další významný posun generál Kučera.

Prostřednictvím systému POL POINT bylo zrealizováno na šest desítek výslechů, oznámení či podání vysvětlení. V 25 případech občané navštívili zřízené terminály (bezobslužné i poloobslužné), v 35 případech využili  systém SW klienta. Jako první byl vybudovaný POL POINT na policejním oddělení na Karlštejně.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
22. ledna 2021

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments