Ozbrojený útočník v nemocnici

V Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov byly realizovány semináře, zaměřené na správné reakce zaměstnanců v případě útoku aktivního střelce.

Školní policejní středisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje zahájilo ve spolupráci se Středočeským krajem v srpnu 2020 v rámci prevence kriminality a souboru opatření na ochranu měkkých cílů semináře pro personál nemocnic. Jejich cílem je připravit tuto cílovou skupinu na možný útok ozbrojeného útočníka v nemocničním prostředí, zejména pak na správnou reakci pro takový případ. Nemocnice jsou specifickým zařízením s určitým režimem, proto je spolupráce vedení nemocnic a jejich krizových pracovníků s Policií ČR v oblasti prevence a ochrany měkkých cílů velmi důležitá.

Projekt „Ozbrojený útočník v nemocnici“ byl zahájen v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, kde se podařilo proškolit zatím sedm desítek zaměstnanců, nicméně semináře jsou plánovány i pro další čtyři nemocnice zřízené Středočeským krajem, tedy Kladno, Kolín, Mladá Boleslav a Příbram. Každý seminář začíná teoretickou částí, na kterou navazuje praktický nácvik. Při něm se účastníci semináře (nejen lékaři a zdravotní sestry, ale i další pracovníci, kteří se podílejí na chodu nemocnice) pokoušejí co nejlépe aplikovat získané vědomosti do simulované situace, to vše podle pokynů instruktorů služební přípravy školního policejního střediska.

Poslední částí semináře, která se uskutečnila v benešovské nemocnici v pondělí 7. září 2020 odpoledne, je modelová situace, jejíž scénář absolventi semináře předem neznají. Jejich reakce na simulovaný útok, ale i na následný postup policejních hlídek, jsou tedy předem nepřipravené, účastníci se v navozené stresové situaci (střelba, panika, křik, zraněné osoby) chovají podle svého uvážení a informací získaných v semináři. Modelová situace je ukončena zpětnou vazbou, při které se mohou účastníci zeptat na případné nejasnosti, hodnotitelé nácviku (instruktoři služební přípravy) dotazy zodpoví a sdělí účastníkům své postřehy a připomínky k jejich chování v rámci modelové situace. Obě zúčastněné strany, jak školitelé, tak školení, se při vyhodnocení dosavadních seminářů shodly na tom, že projekt je přínosem pro obě strany, ze strany personálu nemocnice byly pozitivně hodnoceny všechny části školení s přáním, aby tato vzdělávací akce pokračovala i v následujících měsících. Policie ČR zase kvituje ochotu každého jednotlivce i instituce připravit se co možná nejlépe na obdobný typ události.

Při pondělním benešovském nácviku byla taktika postupu policejních hlídek v pozadí, velmi zjednodušeně lze říci, že hlídky pouze dokreslovaly modelovou situaci pro účastníky semináře. Nosnou částí nácviku v benešovské nemocnici byly reakce školeného personálu, nicméně tato akce sledovala ještě jeden cíl – prezentovat spolupráci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje se středočeskou Zdravotnickou záchrannou službou (ZZS). Obě složky se pravidelně připravují na společné zásahy v rámci integrovaného záchranného systému, ale perfektní součinnost probíhá i na úrovni vzdělávacích aktivit a vybavení policistů pro poskytování první pomoci v terénu či v bojovém prostředí.

Školitelé ZZS vedou již několik let průběžně kurzy první pomoci pro středočeské policisty, od roku 2017 jsou prvosledové hlídky díky spolupráci se ZZS a Středočeským krajem vybaveny zdravotnickým batohem, díky jehož obsahu dokáží poskytnout první pomoc jak sami sobě v případě zranění „v boji“, tak zejména občanům na místech událostí, kde jsou policisté (s ohledem na systém plošné dostupnosti hlídek) dřív než „záchranka“, tedy se dokáží o zraněnou osobu nebo osobu s akutními zdravotními obtížemi postarat do příjezdu ZZS.

Práce s automatickým externím defibrilátorem, obvazovým materiálem, turnikety, izraelskými tlakovými obvazy či izotermickou fólií je tak pro policisty součástí výkonu služby, na kterou jsou díky odborným školením ze strany záchranářů dobře připraveni. Ukázka poskytnutí první pomoci, která byla v pondělí 7. září 2020 součástí nácviku v benešovské nemocnici, byla současně poděkováním středočeské „záchrance“ za dlouhotrvající a přínosnou spolupráci. Policisté svou činností dali a denně dávají najevo to, že pokud mohou přispět k záchraně lidského života, jsou odhodláni i připraveni to udělat.

mjr. JUDr. Petra Hofmanová
Školní policejní středisko
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
9. září 2020

Autor příspěvku: Oddělení tisku a prevence

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments