Nejen trestní odpovědnost

Praha venkov – ZÁPAD – Policejní preventistka a kurátorka pro děti a mládež besedovaly s žáky základních škol.

S novým rokem začala nová spolupráce v oblasti prevence mezi policií a Oddělením sociální prevence Městského úřadu Černošice.

V rámci území Prahy venkov – západ se jedná o pilotní projekt pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a všech ročníků středních škol, který má propojit teorii i praxi jednotlivých institucí a cílit na mládež, které je přiblížena práce policistů a oddělení sociální prevence.

Pořádané besedy jsou na téma odpovědnosti osob mladších 15 let, ale i trestně právní odpovědnosti mladistvých a dospělých osob. Obě pracovnice vnáší do besed nejen své teoretické znalosti, ale i ty praktické, což je největším přínosem. Aby besedy nebyly pouze o povídání, bývá s žáky proveden rozbor videa policejního rádce, jak se má daná osoba chovat, i když jí ještě nebylo 15 let, ale i modelový případ, který řeší samy děti v jednotlivých týmech.

Důraz bývá kladen především na protiprávní jednání osob mladších 18 let, výchovné problémy a možnosti, jak mohou být z pozice jednotlivých institucí řešeny. Během akce jsou zmíněny příklady činů jinak trestných a provinění, kterých se takové osoby nejčastěji dopouští, a jaké jim za to hrozí tresty. Vysvětlen bývá i rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Není však opomenuta i osoba zvlášť zranitelné oběti a svědka, kterými bývají i osoby mladší 18 let.

V průběhu roku plánujeme navázání bližší spolupráce v prevenci i s Probační a mediační službou, jejíž činnost není mnohdy společnosti tolik známa, ačkoliv je nedílnou součástí celého systému.

Policejní preventistka se však věnuje samostatně i besedám o odpovědnosti a správném chování i v nižších ročnících základních škol, aby děti znaly nejen svá práva, ale i povinnosti. Dětem bývá připomenuto, že vše začíná dodržováním pravidel již z domova a že už i ve škole musejí dodržovat školní řád.

Z vlastních zkušeností víme, že právě nevědomost vede k problémům, kterých mohou děti později litovat. Proto věříme, že již předané informace žáky zaujaly a rozšíří jim obzor v dalším jednání a rozhodování v jejich životě.

por. Mgr. Mgr. Anna Štisová, MBA
Územní odbor Praha venkov – Západ
8. března 2023

 

Post Author: Anna Štisová

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments