Kontroly lovců na všech loňských honech proběhly bez závad

Policisté z odboru „zbraní“ prováděli dohled i na mysliveckých honech. Za loňský rok zkontrolovali přes sto dvacet myslivců – jejich zbraně, střelivo, doklady ke zbraním, ale prováděli i dechové zkoušky. Vše bez pochybení.

Každoročně provádějí policisté z Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál, kromě dalších činností, i dohled na mysliveckých honech, kdy využívají svého oprávnění ze zákona č. 119/2002 Sb.,o střelných zbraních a střelivu, a nejinak tomu bylo i v roce 2020. Při kontrolách se  zaměřovali zejména na kontrolu zbraní, střeliva, dokladů potřebných k držení zbraně a výjimkou nebyly ani dechové zkoušky zúčastněných myslivců.

Při kontrolách zbraní se policisté věnovali jejímu technickému stavu (mechanická poškození, opotřebení, koroze, nadměrná vůle, apod.), kontrole zkušební značky (zda může být zbraň využita ke střelbě, zda je zbraň technicky způsobilá) a dále se zaměřovali také na shodu výrobního čísla na zbrani a na dokladech. Při kontrole střeliva je pak důležitá shoda se zbraní a technický stav střeliva. Každý účastník honu musí mít také patřičné doklady, tedy platný zbrojní průkaz (v případě cizího státního příslušníka Evropský zbrojní pas) a průkaz zbraně.

Těmto kontrolám podrobili policisté „ze zbraní“ v loňském roce 124 lovců a zbraní na celkem čtrnácti mysliveckých honech, či naháňkách. Veškeré tyto kontroly dopadly velmi příznivě, ani v jednom případě nezaznamenali jakékoliv prohřešky, které by bylo nutné dále řešit. Nicméně kromě těchto klasických „mysliveckých kontrol“ se museli policisté zaměřovat také na dodržování platných vládních nařízení z důvodu pandemie nemoci Covid-19, a tak i na mysliveckých honech museli kontrolovat nošení roušek, či dodržování nařízených rozestupů. Ale ani při těchto kontrolách nezjistili žádné pochybení ze strany účastníků honů.

I přesto, že vždy veškeré provedené kontroly dopadly dobře, byli myslivci z důvodu vyhlášených opatření „ochuzeni“ o zakončení úspěšného lovu v restauračních zařízeních.

Ve středočeském kraji je v současné době evidováno 45 749 držitelů zbrojního průkazu. Každý žadatel musí splňovat následující náležitosti (podmínky pro získání zbrojního průkazu jsou uvedeny v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů)

O zbrojní průkaz může žádat osoba, která:

 • má místo pobytu na území České republiky,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • dosáhla předepsaného věku (rozdílný pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu)
  • skupina A – 21 let
  • skupina B – 18 let (pokud je členem občanského sdružení zabývajícího se střelbou – 15 let)
  • skupina C – 18 let (žák střední školy, v jejichž osnovách je výuka myslivosti – 16 let)
  • skupina D – 21 let (žák střední školy, v jejichž osnovách je výuka puškařství – 18 let)
  • skupina E – 21 let
 • je zdravotně způsobilá,
 • je odborně způsobilá,
  • složení zkoušky
   • písemný test
   • předvedení bezpečné manipulace se zbraněmi včetně střelby,
 • je bezúhonná
  • za bezúhonného se nepovažuje ten, který byl odsouzen pro vyjmenovaný trestný čin v definovaném období
 • a je spolehlivá
  • za spolehlivého se nepovažuje ten, kdo
   • nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky
   • byl v posledních třech letech uznán vinným ze spáchání více než jednoho vyjmenovaného přestupku

Zbrojní průkaz opravňuje fyzické osoby k nabývání, držení a nošení palných zbraní kategorií A, B a C (nově též kategorií A-I) na území České republiky.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
27. ledna 2021

Autor příspěvku: Oddělení tisku a prevence

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments