Hovořili o trestní odpovědnosti a kriminalitě mládeže

Policista z oddělení tisku a prevence ve čtvrtek letošního 10. června navštívil žáky z druhého stupně Základní školy Mníšek pod Brdy.

K setkání, při kterém byla dodržována stanovená hygienická opatření v souvislosti se stávající současnou epidemiologickou situací,  došlo v budově základní školy v dopoledních hodinách, která se zaměřuje na žáky například s poruchami učení a chování, mentálním postižením, poruchami autistického spektra, s vícečetným postižením.

V úvodní části se žáci seznámili s problematikou věkové hranice trestní odpovědnosti mládeže v souvislosti s páchanou trestnou činností a základními pojmy souvisejících s tímto tématem. Byly zmíněny i informace o tom, v jaké oblasti kriminality se nejčastěji vyskytují pachatelé z řad dětí a mládeže.

V další části se účastníci besedy seznámili a věcně hovořili o problematice šikany, kyberšikany a nebezpečí v kyberprostoru, jak předejít například případným rizikům v souvislosti s užíváním moderních komunikačních technologií, jakož i v prostředí sociálních sítí. Následně společně shlédli filmové ukázky z preventivního projektu „Malá policejní akademie“.

Na závěr setkání se vedla diskuze k předchozím tématům, během níž byly zodpovězeny dotazy a na konkrétních příkladech vysvětleno, o jaké porušení zákona se jedná, zda by byl přednesený případ řešen v trestním, v přestupkovém či jiném řízení, a jaké sankce za porušení příslušného zákona může uložit příslušný soud nebo správní orgán. Hodinové setkání proběhlo v poklidné, veselé a ničím nerušené atmosféře.

por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
17. června 2021

Autor příspěvku: Oddělení tisku a prevence

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments