„Bezpečně u vody“ – projekt Policie ČR

Policisté a vodní záchranáři představili o víkendu preventivní projekt „Bezpečně u vody“. Akce se konala v turistickém kempu Rabyně na Slapech.

Oddělení tisku a prevence KŘP Středočeského kraje ve spolupráci s Poříčním oddělením Slapy a  Vodní záchrannou službou představili o tomto víkendu preventivní projekt Policie ČR „Bezpečn u vody“. Jedná se o historicky první preventivní projekt zaměřený na bezpečnost na vodních tocích a plochách, který je součástí bezpečnostního opatření „Voda 2020“, v rámci kterého policisté kontrolují způsobilost vůdců plavidel, jejich lodě, přístavy, apod., a to po celou letní sezónu, tedy od července do září.

Cíl projektu „Bezpečně u vody“

Preventivní projekt „Bezpečně u vody“ je zaměřen jednak na osoby, které se pohybují na vodních plochách na různých lodích, tzv. vůdce plavidel,  ale také na osoby, které chodí k vodním tokům relaxovat, tedy rekreanty, či  návštěvníky různých kempů a rekreačních zařízení. Právě na ně byla zaměřena víkendová osvětová akce, na které se mohli návštěvníci kempu Rabyně, kde se akce konala, dozvědět, jak zachránit tonoucí dítě či dospělou osobu, ale také viděli „zblízka“ práci a techniku policistů z Poříčního oddělení Slapy, kterou využívají při kolizních situacích, tedy např. při tonutí osob (např. házecí vak, který policistům umožní rychlou a bezpečnou záchranu tonoucích osob), různé potápěčské vybavení, apod.

Cílem podobných akcí je zvýšit informovanost o tom, že i pobyt u vody a ve vodě má své zásady a své opodstatnění má také aktivní zapojení veřejnosti v případech možného ohrožení života, např. v důsledku tonutí. Praktické vysvětlování a ukázky záchrany přímo v terénu zbaví mnohdy část veřejnosti obav ze správného poskytnutí pomoci, která, má-li být účinná, musí být poskytnuta okamžitě a bezodkladně.

Bezpečnostní opatření „VODA“

Bezpečnostní opatření „VODA“ realizuje Policie České republiky od roku 2016 a svou pozornost při něm zaměřuje na odhalování protiprávního jednání tzv. vůdců plavidel a provozoven plavidel na vodních tocích. V předešlém roce zkontrolovali policisté 272 vůdců plavidel, „závady“ proti zákonu o vnitrozemské plavbě zjistili u cca 20% z nich.  Policejní kontrolou prošlo na sedmdesát přístavišť, bezmála tři desítky půjčoven lodí a také přes stovku rybářů. Ani v jednom případě nezjistili policisté jakékoliv závady.

Jaká bude v tomto ohledu letošní sezóna bude zřejmé na konci září, tedy i s koncem bezpečnostního opatření zaměřeného na vodní plochy.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
12. července 2020

Autor příspěvku: Oddělení tisku a prevence

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments