Bezpečně u vody 2020

Již pátým rokem realizovala Policie České republiky opatření cílené na bezpečí na vodních tocích a v jejich okolí. Pozornost při něm byla zaměřena na odhalování protiprávního jednání vůdců a provozovatelů plavidel. Nedílnou součástí všech realizovaných akcí byla osvěta rekreantů o bezpečném pobytu u vody. Letošní opatření s názvem Bezpečně u vody trvalo od 1. června do 30. září 2020.

Bezpečně_u_vody_leták

V uplynulých 4 měsících bylo zrealizováno celkem 126 bezpečnostně preventivních akcí, kterých se zúčastnilo 353 policistů. Kontrolám policisté podrobili 642 plavidel, 258 přístavišť a 63 půjčoven lodí. Při uvedených kontrolách došlo ke zjištění celkem 66 závad. Pozornosti policistů neuniklo ani 224 vůdců malých plavidel, přičemž 18 z nich ovládalo plavidlo neoprávněně pod vlivem alkoholu. Ze zakázaného jednání se budou tito vůdci malých plavidel zodpovídat ve správním řízení vedeném Státní plavební správou.

Přímo řešili policisté celkem 45 přestupků, z toho 37 přestupků souviselo s porušováním ustanovení zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Mezi nejčastěji zjištěné přestupky patřilo, že vůdce plavidla neměl u sebe při plavbě nezbytný průkaz způsobilosti nebo platný lékařský posudek. Provozována byla také plavidla, která na vodních cestách provozovat nelze, a pochybení byla zjištěna také v nerespektování plavebního značení, zvukových a světelných signálů. Sankcionování byli také ti, kteří se koupali a potápěli v místech, kde je koupání či potápění zakázáno. Dalších 8 odhalených přestupkových jednání podléhalo jiným právním normám v souvislosti s dodržováním bezpečnosti silničního provozu a lovu ryb.

Ředitel služby pořádkové policie plk. Petr Sehnoutka k výsledkům letošního opatření dodává:

„Přes uvedená data z meziročního srovnání vyplývá, že dochází k postupnému poklesu prohřešků, kterých se milovníci vodních sportů a dopravy dopouštějí, a to i přes narůstající hustotu lodního provozu na vodních cestách a plochách. Velmi pozitivně působí fakt, že klesající trend zjištěných protiprávních jednání z předchozích let pokračoval i v letošním roce, kdy většinu dovolených trávili naši občané v ČR, což se projevilo obsazeností vodních ploch a toků. Lze tedy konstatovat, že zvýšený dohled nad lodním provozem a vodními sporty přináší své ovoce v podobě většího bezpečí při pobytu u vody.“

Akce byla koncipována jako bezpečnostně preventivní, proto policisté jednotlivých služeb apelovali na odpovědnost každého jednotlivce a informovali je o zásadách osobního bezpečí při rekreaci u vody.

plk. Zuzana Pidrmanová
vedoucí oddělení prevence
6. 10. 2020

Ohlédnutí za letošním ročníkem Bezpečně u vody nabízí následující video:

Autor příspěvku: Oddělení tisku a prevence

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments